This project needs attention

Other than time and creativity, this project needs money. I’m doing well on the first two, while the latter is something I’m working on now. Yeah, finances… think of ways that give me the chance to stay in one place a little longer. Places where I’ve found women with high and outstanding creativity, thus buying material. Or places where I can get in touch with young women who are able to generate their own income with what I stand for:

Giving prospects to women in hopeless situations. An equal standard of living for everyone. Independency. But also to preserve the nomadic way of creativity.

The launch of this project has begun. I make usable designs that the women I’m going to see and meet, on my coming nomadic journey, are able to create. I remember that I was at a redevelop and educational center for young girls -called untouchables in the Indian society, and thought that I could perform useful work. This I told the sister who led the one-year course. But her question of how I would do that was something I had to think for too long. But not anymore…

It is quite something to start from just a feeling. Yet I started it and that is why I ask you, who are reading this, to help. You may donate but even nicer is that I can give something back. With this in mind I started a shop which so far works only on PayPal and online banking.

The webshop ‘accessories’ has all kinds of things deriving from a nomadic basis. Deliberately bought on my wanderings in this beautiful world for them who feels slightly nomadic themselves, or just want to have something authentic.

The webshop ‘Nifty Fit’ has designs I’m going to propose to women in less rosy situations enabling them to improve their position with their own product (preferable a personal design).

The proceeds of each product -everything is handmade by me so far- that is sold goes to Nomadicreation for Nomadicreation. In order that the wish I have is able to expand: improving the living conditions of women and channel my own creativity.

Thank you.

Donate Button with Credit Cards

Dit project heeft behalve tijd en creativiteit ook geld nodig. De eerste twee zitten wel goed, en de laatste; daar werk ik nu aan. Financiën? Hierbij moet je denken aan manieren die mij de kans geven om ergens wat langer op een plek te verblijven. Plaatsen waar ik vrouwen met een hoge en uitmuntende creativiteit heb ontdekt. Materiaal aan te schaffen. Of plaatsen waar ik in contact kan komen met jonge vrouwen die in staat zijn om een eigen inkomen te genereren met hetgeen ik voor sta:

Vrouwen in kansloze situaties vooruitzichten geven. Een gelijke levensstandaard voor iedereen. Onafhankelijkheid. Maar ook om de nomadische manier van creativiteit te behouden!

De opstart van dit project is begonnen. Ik maak bruikbare designs, die de vrouwen die ik ga opzoeken en ontmoeten op mijn komende nomadische tocht kunnen uitvoeren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij een heropvoeding- en educatief centrum voor jonge meiden -onaanraakbare genoemd in de Indiase maatschappij- was, en bedacht dat ik hier erg nuttig werk zou kunnen verrichten. Dit vertelde ik de zuster die de eenjarige cursus leidde dan ook. Maar op de vraag hoe ik dat dan zou doen, moest ik te lang nadenken. Nu niet meer…

Het is ook niet niks om vanuit enkel een gevoel iets op te starten. Toch ben ik ermee begonnen en daarom vraag ik jou, of u, die dit leest om mee te helpen. U, of jij, mag doneren maar nog fijner is het dat ik er iets voor terug mag geven. Vanuit die gedachte ben ik een webshop begonnen die vooralsnog enkel op Paypal en internetbankieren werkt.

De webshop ‘Accesories’ heeft allerlei spullen die een nomadische grondslag hebben. Bewust gekocht op mijn omzwervingen in deze prachtige wereld om deze nu aan te beiden aan ieder die iets van nomadisch in zich heeft, of gewoon iets authentieks wil hebben.

De webshop ‘Nifty Fit’ heeft ontwerpen die ik voor ga stellen aan vrouwen in minder rooskleurige situaties waardoor zij hun positie kunnen verbeteren met een eigen product.

Hoe dan ook, de opbrengsten van elk product -alles is hand gemaakt door mijzelf- dat verkocht wordt gaat naar Nomadicreation, voor Nomadicreation. Zodat ik de droom die ik heb uit kan werken: de leefomstandigheden van vrouwen verbeteren en mijn Eigen creativiteit een richting geven.

Dank jullie wel.

 

Advertisements

You may share your opinion...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s