I prefer to experience instead of counting the countries I have traveled through.

Connecting the nomadic creations

Probably I have traveled close to, or over 90  countries and cycled through half of this number. And I keep seeing women spending time with a considerable amount of producing handicrafts. Perhaps because they have no means to buy what they are making, perhaps because they want to keep traditions alive, perhaps because they find this a way to drift and get their mind stabilized, perhaps they just love being creative. Or maybe that is just what their mothers did and so they do. A creation made out of boredom and obligation is never a good one, so I believe these women are creative because they love what they are doing.

And so do I…

Creativity and travel are an intrinsic part of me. Wherever I go, my gaze goes automatically to the clothing of the population. I am not so much focused on ‘fashion’, but all the more on styles and the accessories the person wears. Often with much less awareness; grace with a meaning. Clothing is often made with traditional patterns. Useful items may be a time-consuming processes, and almost always done by hand.

Now, living the life of a modern nomad -which is actually a wrong description because I can choose what I want, a real nomad not- I move myself forward at own force too. I am frequently found in nature and my eyes keep searching for shapes and ways to turn them into useful objects.

Objects seen through the eyes of a nomad as precious. Because they look exorbitant. Time, thoughts, feelings and nature is put into each object. The alteration, colors and striking details gives a simple nomadic lifestyle a wonderful enhancement.

These may be pockets where money is stored in, belts holding a garment in place, strings for a similar reason, pouches to store objects in.

I’m looking for usable materials such as shells, sheep hair, twigs, thrown away textile, unidentifiable shapes. I go to local shops where I buy yarn, beads and threads. And so I form traditional utensils to my own understanding.

It is my wish to give this through, and however small, I believe in the beauty of handmade adornments which never get out of fashion. Have you ever seen a nomad dressed old-fashioned?

To find more about my nomadic lifestyle

Go to the shop here

More about myself can be found here

Het samenbrengen van nomadische creaties door vrouwen wereldwijd
Ik tel de landen waar ik doorheen gereisd ben niet, liever onderga ik ze. Toch, om een idee te geven, het zullen er rond de 90 zijn, waarvan de helft per fiets afgelegd is. En wat mij blijft intrigeren is dat ik vrouwen zie die veel tijd besteden aan het maken van handwerk. Misschien omdat ze de financiële middelen niet hebben om te kopen wat ze maken. Wellicht willen ze tradities levende houden. Of misschien zien ze het als een vorm van afleiding in hun drukke leven. Misschien zijn ze gewoon creatief. Of misschien deden het hun moeders en dus zij ook. Een creatie gemaakt uit verveling en verplichting is nooit een goede, daarom denk ik dat deze vrouwen creatief zijn omdat ze houden van wat ze doen.
En ik ook…
Creativiteit en reizen horen bij mij. Waar ik ook ga of me bevindt, mijn blik gaat automatisch naar de kledingstijl van de bevolking. Niet zozeer ben ik gericht op de mode, meer op de accessoires en details waarvan de persoon die het bij zich draagt zich minder bewust is, een mode die dieper gaat. Vaak gaat het om traditionele patronen en bewerkingen en bijna altijd is het handwerk.
Nu ik het leven leid van een moderne nomade -eigenlijk een verkeerde omschrijving omdat ik kan kiezen wat ik wil, een echte nomade kan dat niet- waar ik me voortbeweeg bij eigen kracht, waar ik me vaak in de natuur bevind en ook regelmatig op de weg, blijven mijn ogen zoekende naar vormen en manieren om deze om te zetten in bruikbare voorwerpen.
Voorwerpen die als een nomade gezien worden als kostbaar, omdat ze er zo uitzien. Tijd, gedachten, gevoel en natuur is in elk object gestoken. Omdat nomaden geen glimmende horloges of extravagante kettingen dragen. De bewerkte, kleurige en opvallende details geven een simpele levensstijl deze glans.
Dit kunnen zakjes zijn waar geld in bewaard wordt, iets dat een kledingstuk op zijn plaats houden, koorden voor eenzelfde reden, buidels om voorwerpen in te bewaren.
Ik zoek naar bruikbare materialen, zoals schelpjes, schapenhaar, takjes, weggegooid textiel, niet te identificeren vormen. Ik ga naar lokale winkeltjes waar ik garen, kraaltjes en draad vindt. En zo vorm ik een traditioneel gebruiksvoorwerp naar mijn eigen inzicht.
Dit is de link die je naar de ‘shop’ brengt
Hier vind je meer over mijn nomadische tocht (blog) en hier meer over wat mij beweegt
Advertisements