A dream to work towards to

Why do I only mention women? Besides regularly being disfavored or looked down on, I believe the woman is the main column in society. A sensible husband does wonders too, but I get the feeling it is the mother who feels and act more from her heart, and thus wants best for her children. It is often the woman’s love filled heart which let her act. A woman is a person who usually tries to keep peace in her family, because she is the one who gives life. Having done volunteer work in India and The Gambia, for an organization based in my hometown, I noticed again and again that the women -mostly- are the imaginable wire leading their children on the right track. That is, if they have the means, and the knowledge. To have this base those women need education.  Once they are educated, even very basic, they are able to be more independent. To have this independence women often need income, leading to more confidence, to own choices and leave the hopelessness behind them.

Shop

The shop will start off with nomadic products. They’re all based on traditionally handiwork I found throughout my extended travels. A mixture of all incredible, time-consuming, detailed art. A fusion translated into useful items.

I am working towards a connection with creative women who need an income in order to be self-reliant. This can set them off into a whole new life. Truly! Profits will go to the woman who made the product you bought.

What’s more, I will be in search for nomadic women and handiwork artists willing to share her product. I envision building an imaginary stage around her to witness the work involved and her lifestyle.

More about empowering women in less fortunate situations here

Een droombeeld om naar toe te werken
Waarom heb ik het alleen over vrouwen? Naast het feit dat ze vaak achtergesteld worden, geloof ik dat vrouwen de steunbalk van een samenleving zijn. Een verstandige echtgenoot hebben scheelt enorm, maar ik heb het gevoel dat een moeder vaak denkt en handelt vanuit haar hart. Ze wilt het beste voor haar kinderen. Vaak is het haar liefdevolle hart dat besluiten neemt. Meestal is het de vrouw die de vrede wil bewaren in haar familie, omdat zij het leven voort heeft gebracht. Vrijwilligerswerk gedaan te hebben in India en Gambia, Afrika, voor een organisatie uit mijn dorp, merkte ik keer op keer dat het vaak de vrouwen zijn die een soort van denkbeeldige hand vormen die hun kinderen naar het juiste pad leiden. Vooral wanneer zij de middelen daarvoor hebben, dat betekend vooral de kennis. En om deze basiskennis te bezitten hebben vrouwen educatie nodig. Zodra zij onderwijs hebben gehad, hoe simpel ook, zijn zij in staat om onafhankelijker te zijn. Om onafhankelijk te worden hebben vrouwen vaak een klein inkomen nodig, met als consequentie hun vertrouwen dat aanzwelt.
Shop
De shop maakt een start met nomadische spullen. Alles is gebaseerd op traditioneel handwerk ontdekt op mijn lange reizen. Een samensmelting van prachtig gedetailleerde kunst dat veel tijd in beslag neemt om te creëren. Een fusie vertaald naar bruikbare items.
Ik streef naar een connectie met creatieve vrouwen die een inkomen wensen om zo onafhankelijk te kunnen zijn. Dit kan hen naar een heel ander soort leven doen opstijgen. Hiermee kun je werkelijk een verandering teweegbrengen! Opbrengsten van hetgeen jij koopt gaan naar de vrouw in kwestie.
Ik heb meer in gedachten: ik wil nomadische vrouwen vinden die al een prachtig handwerk creëren en dit willen delen. Ik ga dan een denkbeeldig podium voor haar opzetten zodat haar werk en levensstijl aanschouwt kunnen worden.
Meer over het bekrachtigen van vrouwen in minder fortuinrijke posities lees je hier
Advertisements