Shop

The shop will start off with nomadic handicrafts I am making myself. They’re all based on traditionally handiwork I found throughout my extended travels. A mixture of all incredible, time-consuming, detailed art. A fusion translated into useful items.

I am working towards a connection with creative women who need an income in order to be self-reliant. This can set them off into a whole new life. Truly! Profits will go to the woman who made the product you bought.

What’s more, I will be in search for nomadic women and handiwork artists willing to share the technique she has learned. I envision building an imaginary stage around her to witness the work involved and her lifestyle.

More about empowering women in less fortunate situations here

De shop maakt een start met nomadisch handwerk dat ik zelf maak. Alles is gebaseerd op traditioneel handwerk ontdekt op mijn lange reizen. Een samensmelting van prachtig gedetailleerde kunst dat veel tijd in beslag neemt om te creëren. Een fusie vertaald naar bruikbare items.
Ik streef naar een connectie met creatieve vrouwen die een inkomen wensen om zo onafhankelijk te kunnen zijn. Dit kan hen naar een heel ander soort leven doen opstijgen. Hiermee kun je werkelijk een verandering teweegbrengen! Opbrengsten van hetgeen jij koopt gaan naar de vrouw in kwestie.
Ik heb meer in gedachten: ik wil nomadische vrouwen vinden die haar handwerk techniek wil delen, en mij wilt leren. Ik ga dan een denkbeeldig podium voor haar opzetten zodat haar werk en levensstijl aanschouwt kunnen worden.
Meer over het bekrachtigen van vrouwen in minder fortuinrijke posities lees je hier
Advertisements